CTX 10 8 KG

17,56 

1,5 kg / 100 m3
para diminuir em 0,2 unid o pH.