CTX 15 25KG

29,99 

1,2 L / 100 m3
para diminuir em 0,2 unid o pH.